06. July 2018 - 9:00 till 16:00
Share it on:

Ffurflen Gofrestru Grwpiau Ysgol i Ddiwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 | Prifysgol Caerdydd | Friday, 06. July 2018

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi a'ch myfyrywyr gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.
I fyfyrwyr:
Unwaith eto, gall eich myfyrwyr gael blas go iawn ar fywyd prifysgol, yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain. Caiff eich myfyrwyr y cyfle i:

fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
mynd ar daith o amgylch y ddinas
gweld Undeb y Myfyrwyr
gweld preswylfeydd y myfyrwyr
gweld adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
mynychu sgyrsiau
defnyddio'n mannau cyngor

I Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd:
Bydd gan yr athrawon a'r cynghorwyr y cyfle i:

Ymlacio a rhwydweithio ag eraill sy'n rhannu'r un proffesiwn â chi mewn lolfa benodedig ar gyfer athrawon a chynghorwyr
Mwynhau cinio bys a bawd a chasglu pecyn athrawon
Cwrdd â staff yn y Tîm Cyswllt Ysgolion a staff academaidd 


Ewch i wefan y Diwrnod Agored am ragor o fanylion.
Gellir llenwi'r ffurflen hon yn Saesneg hefyd. 
 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored.