17. July 2020 - 10:00 till 16:30
Share it on:

Choral Conducting / Arwain Corawl | Wales Millennium Centre | Friday, 17. July 2020

Arwain Corawl 
Dosbarth meistr Arwain i gydlynwyr cerddoriaeth neu benaethiaid cerddoriaeth a fydd yn cefnogi ac yn datblygu sgiliau arwain corawl. Dan arweiniad Susan Hollingworth Mae’r dosbarth meistr undydd yma’n cynnig y cyfle i weithio gyda staff Opera Cenedlaethol Cymru ac i ddysgu ganddynt. Cewch y cyfle i arwain Corws byd-enwog yr Opera ac i ddysgu syniadau rhagorol ynghylch sut i gael y gorau gan eich côr. 


Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno.
(Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn). I gadw’ch lle ar unrhyw un o’n cyrsiau ewch i a2connect.org/cpd 

Choral Conducting Practical Approaches to Set TextsA Conducting masterclass for music co- ordinators or heads of music that will support and develop choral leadership skills. Led by Susan Hollingworth This day masterclass offers the opportunity to work with and learn from staff of Welsh National Opera. You will have the chance to conduct Welsh Nationl Opera’s world renowned Chorus and learn some top tips on how to get the most out of your choir. 


All A2: Connect Masterclasses and Professional Learning training courses are free for both Teachers and artists to attend and we are able to support teachers to attend by covering the cost of supply staff back in the classroom while you are away.
(This is limited to teachers from schools in the Central South region up to £150 per full day). To book your place on any of our courses please go to a2connect.org/cpd