13. November 2019 - 9:30 till 16:30
Share it on:

Practical Approaches to Set Texts / Cyrchddulliau Ymarferol o ran Testunau Gosod | Chapter | Wednesday, 13. November 2019

Cyrchddulliau Ymarferol o ran Testunau Gosod
Mae Theatr Iolo ac Actifyddion Artistig yn cyflwyno’r dysgu proffesiynol undydd yma i athrawon Saesneg er mwyn datblygu eu sgiliau defnyddio cyrchddulliau creadigol ac ymarferol i chwilio testunau gosod gyda’u myfyrwyr. Hwylusir y diwrnod gan weithwyr theatr proffesiynol a bydd yn canolbwyntio ar Of Mice and Men, An Inspector Calls, Lord of the Flies ac A View From The Bridge. 


Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno.
(Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn). I gadw’ch lle ar unrhyw un o’n cyrsiau ewch i

Practical Approaches to Set TextsTheatr Iolo and Arts Active present this one day CPD for English teachers to develop their skills in using creative and practical approaches to explore set texts with their students. Facilitated by professional theatre professionals the day will focus on Of Mice and Men, An Inspector Calls; Lord of the Flies and A View From The Bridge. 


All A2: Connect Masterclasses and Professional Learning training courses are free for both Teachers and artists to attend and we are able to support teachers to attend by covering the cost of supply staff back in the classroom while you are away.
(This is limited to teachers from schools in the Central South region up to £150 per full day). To book your place on any of our courses please go to