30. October 2019 - 11:00
Share it on:

TheSprout Accredited Video Training October | 17 W Bute St | Wednesday, 30. October 2019

Accredited Video Training
Hyfforddiant Fideo Achrededig
(Scroll down for English/ Saesneg!) 


Wyt ti eisiau bod yn flogiwr, creu rhaglenni dogfen neu weithio'n cynhyrchu fideos?
Mae'r cwrs undydd cyflwyniad i fideo yma yn edrych ar y broses lawn o gynhyrchu fideo, o'r syniad cychwynnol i'r ffilm orffenedig. 
Mae'r cwrs wedi'i greu yn arbennig i bobl ifanc 11-25 oed, sydd yn awyddus i gymryd y cam cyntaf tuag at gynhyrchu fideo. 
Fel rhan o'r cwrs, bydd cyfranogwyr yn cydweithio i gynhyrchu ffilm fer eu hunain. Byddant yn datblygu naratif, gallu ffilmaidd ac arddulliadol wrth weithio gyda'i gilydd i ddatblygu syniad, ei saethu ar offer digidol diweddaraf, ac yna golygu'r ffilm gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadur iMovie.
Ar ddiwedd y sesiwn, byddi di'n derbyn tystysgrif Lefel 2 Agored Cymru.
Manylion y dystysgrif:
Cydnabyddir, gwerthfawrogir a pharchir cymwysterau Agored Cymru yn eang. Golygai hyn dy fod di mewn sefyllfa dda i ddod o hyd i swydd neu symud ymlaen yn dy yrfa. Mae'r credydau derbynnir yn cael eu hadnabod yn genedlaethol a gellir ychwanegu ac adeiladu atynt wrth i ti barhau i ddysgu.


Have you ever wanted to become a vlogger, a documentary-maker or to work in video production? 
This introduction to video two-day course covers the entire process of video production from an initial idea through to the finished film.
The course is designed for young people aged 11-25 in the Cardiff area, who are looking to make their first step into video production.
As part of the course, participants will collaborate to produce their own short film. They will develop narrative, filmic and stylistic abilities as they work together to produce a professional video. Learners will develop an idea, shoot it using just a phone or tablet with a few inexpensive accessories, and then edit the film using free or inexpensive software.
At the end of the session, you will receive an Agored Cymru Level 2 certificate.
About the certificate:
Agored Cymru qualifications are widely recognised, valued and respected by employers. This places you in a strong position to find a job or progress in your career. The credits you will achieve are acknowledged nationally and can be added to and built upon as you continue to learn.