29. October 2019 - 11:00 till 13:30
Share it on:

5 Week Beekeeping Theory Course / Cwrs Theori Cadw Gwenyn 5 Wythnos | National Botanic Garden of Wales | Tuesday, 29. October 2019

5-Week Winter Beekeeping Theory Course: Daytime Sessions 
Five weekly classroom sessions on beekeeping throughout the year.
Whether you’re a beginner or an improving beekeeper, develop your season-specific knowledge and confidence in maintaining your own colonies/apiary.
Booking is essential. 11am-1.30pm on five consecutive Tuesdays starting on October 29th 2019. £150 (£135 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.
Evening sessions also available from 6.30-9pm on Wednesday October 30th and November 6th, 13th, 20th & 27th.
Course delivered as part of the Growing the Future project.
This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.
-
Cwrs Theori Cadw Gwenyn 5-Wythnos: Sesiynau Diwrnod
Pum sesiwn dosbarth wythnosol ar sut i gadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.
P’un ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch gwybodaeth o dymor i dymor a’ch hyder wrth gynnal archwiliad cychod gwenyn eich hun.
Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-1.30yp ar *** Dydd Mawrth yn olynol gan ddechrau ar Hydref 29ain 2019. £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.
Sesiynau gyda’r nos hefyd ar gael o 6.30-9yh ar Ddydd Mercher Hydref 30ain a Thachwedd 6ed, 13eg, 20fed, 27ain.
Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.
Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.