28. September 2019 - 11:00 till 14:00
Share it on:

Bee Garden Cosmetics Course / Cwrs Cosmetigau'r Ardd Wenyn | National Botanic Garden of Wales | Saturday, 28. September 2019

Bee Garden Cosmetics Course
Create your own products to take home including lip balm, body butter and **** cream with help from Growing the Future’s Ecosystems Trainer, Lynda Christie.
Learn about the products of the hive produced by the honeybees, including beeswax and honey, and their use in beauty products.
Learn the principles of soap making with a demonstration on making honey soap.
Booking is essential. 11am-2pm. £45 (£41 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.
Course delivered as part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.
This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn
Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb gyda chymorth Hyfforddwraig Ecosystemau prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie.
Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.
Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.
Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.
Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.