28. October 2019 - 11:00
Share it on:

Criw Celf Merthyr | Treharris | Stop Motion Animation with Leo & Natasha Harrison | Animeiddio stop-symud gyda'r Leo & Natasha Harrison | Treharris Community Centre | Monday, 28. October 2019

CRIW CELF Merthyr Tydfil
Stop Motion animation with Leo & Natasha Harrison
Monday 28 October and Friday 1 November
11am - 4pm
Treharris Community Centre, Perrot Road, Treharris, CF46 5HE 
Please bring a packed lunch with you
For Ages 11 - 16
Come to learn stop-motion animation tricks and techniques that will make your own characters and scenarios explode into life. Using a fully hands on approach, get involved in each step of the process, planning, creating, filming and audio. Participants will leave with enhanced understanding, ability and inspiration!
Animeiddio stop-symud gyda'r Leo & Natasha Harrison
Dydd Llun 28 Hydref & Dydd Gwener 1 Tachwedd 
11am - 4pm
Treharris Community Centre, Perrot Road, Treharris, CF46 5HE 
dewch â chinio
Oed 11 - 16
Dewch i ddysgu triciau a thechnegau animeiddio fydd yn gwneud i’ch cymeriadaua’ch senarios eich hun fywiogi yn y fan a’r lle. Gan ddefnyddio cyrchddull cwbl ymarferol, byddwch yn rhan o bob cam o’r broses, y cynllunio, y creu, y ffilmio a’r sain. Ar y diwedd bydd gan y cyfranogwyr fwy o ddealltwriaeth, gallu ac ysbrydoliaeth!
All welcome and all abilities