23. August 2018 - 20:00 till 22:00
Share it on:

Bat Bonanza/Ystlumod ym Mhobman | Loggerheads Country Park | Thursday, 23. August 2018

Learn all about bats with a short presentation followed by a gentle 1 mile stroll using bat detectors putting what we have learnt into practice! Bring a torch.


Cyfle i ddysgu am ystlumod gyda chyflwyniad byr cyn taith gerdded hawdd o filltir gan ddefnyddio teclynnau canfod ystlumod a'r hyn rydym wedi ei ddysgu! Dewch รข thortsh efo chi. Archebwch le.