15. July 2020 - 18:30 till 22:30
Abraham Hostel Tel Aviv, Tel Aviv
Share it on:

סוף שנה תערוכות בוגרים מחזור ו | Wednesday, 15. July 2020

מחזור ו' 2020 תערוכות בוגרים באברהם הוסטל תל אביב